دکتر بهرام بحرانی

21 Legal Af Svg

21 سپتامبر, 2022 توسط مدیریت

Например, эти ограничения в целом запрещают, кроме прочего, транзакции, в которых участвуют следующие стороны: Have you done anything with this product? Share a photo of your project so that others can be inspired by your creation! Your message will be visible to others on this page and in your own social feed. This list is for an INSTANT DOWNLOAD. Use it to easily create your own projects such as t-shirts, carrying bags, mugs, mugs, bumper stickers and others. This SVG file can be used with cricut or silhouette cutting machines. or any other vinyl cutting machine. Once the file is downloaded, there is no refund. Как транснациональная компания из США, ведущая деятельность в других странах, Etsy должна соблюдать экономические санкции и торговые ограничения, включая введенные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. This means that Etsy or anyone using our Services may not transact with specific people, locations, or products from locations designated by government agencies such as OFAC, in addition to trade penalties imposed by applicable laws and regulations. SVG – Cricut Design Space, Silhouette Designer Edition also Brother ScanNCut This policy is part of our Terms of Use.

By using any of our Services, you agree to be bound by this Policy and our Terms of Use. Note: Silhouette Studio users: You need Designer Edition or Business Edition to trim SVGs. Your item will be available for download immediately after completing the purchase!. Legal AF Svg Funny Svg 21st Birthday Svg 18th Birthday Svg To protect our community and market, Etsy is taking steps to comply with sanctions rules. For example, Etsy prohibits members from using their accounts in certain geographic regions. If we have reason to believe that you are operating your account from an approved location, such as any of the sanctions listed above, or that you are violating economic or business restrictions, we may suspend or terminate your use of our Services. As a general rule, participants are not allowed to offer, buy or sell products from sanctioned regions. This includes products that appeared before the sanctions, as we do not have the opportunity to check whether they have been removed from a prohibited place. Etsy reserves the right to ask sellers to provide additional information, indicate the country of origin of the product on the product page, or take other steps to comply with the requirements.

We may disable products or cancel transactions that may violate this Policy. Your SVG comes with a commercial license by default. (Please do not resell our files) Etsy provides a direct connection between buyers and sellers around the world.

مدیریت

آخرین اخبار

دکتر بهرام بحرانی

متخصص چشم
فوق تخصص شبکیه و لیزر
فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران
رتبه اول گواهینامه چشم پزشکی دانشگاه تهران
رتبه برتر بورد تخصص چشم پزشکی
رتبه اول امتحان فلوشیپ شبکیه
عضو سابق هیات علمی گروه درمان بیمارستان فارابی تهران

تماس با ما

ونک خیابان گاندی شمالی کوچه صانعی غربی ساختمان سینا واحد 2 تهران
تلفن تماس : 09918687087
ایمیل: bahrambohrani59@gmail.com